ACO

| Approved Compliance Officer (ACO)rejestracja

Ryzyko compliance zmienia się każdego dnia. Doświadczenie w wielu krajach dowiodło, że zawód oficera compliance (zarządzającego zgodnością) wymaga, by osoba go wykonująca na bieżąco się szkoliła, by móc wyjść naprzeciw zmieniającym się wyzwaniom compliance. Stąd naszym hasłem przewodnim jest myśl Filipa Rosenthala „Kto przestał stawać się lepszym, przestał być dobrym”.

Intensywny kurs Approved Compliance Officer został stworzony przez specjalistów z zakresu Compliance z Viadrina Compliance Center (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), posiadających doświadczenie na rynku polskim i globalnym. Koncepcję kursu stworzył Prof. Dr. Bartosz Makowicz, autor rozlicznych publikacji compliance, eskpert w tej dziedzinie w kraju i na świecie. Pierwsze dwie edycje kursu odbyły się we Frankfurcie nad Odrą w 2014 i 2015 r. Certyfikaty otrzymało prawie 50 osób z wiodących polskich korporacji. Uczestnicy chwaili wysoki poziom kursu i organizację.

Wychodząc naprzeciw uczestniczkom i uczestnikom postanowiliśmy organizować kurs od 2016 r. w Warszawie. Corocznie przeprowadzamy dwie edycje kursu, które cieszą się wielkim zainteresowaniem. Certyfikat ACO zdobyło już prawie 150 osób, które piastują min. wysokie i wiodące stanowiska w działach zgodności wiodących przedsiębiorstw i innych organizacji.

Głównym celem kursu jest dostarczenie uczestnikom w możliwie krótkim czasie odpowedniej wiedzy i kompetencji, aby przygotować ich w stopniu podstawowym do wykonywania funkcji zgodności w każdego typu organizacji. Treści kursu opierają się o normę ISO 19600 Compliance Management Systems oraz normę ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems i przekazywane są przez wybitnych ekspertów.

Zdobywając certyfikat ACO udowodnisz, że:

  • Posiadasz wiedzę i umiejętności do wykonywania funkcji oficera compliance
  • Jesteś w stanie rozpoznać ryzyka compliance w swojej organizacji (przedsiębiorstwie prywatnym, stowarzyszeniu, fundacji, czy instytucji publicznej)
  • Wiesz jakie metody compliance zastosować do danego ryzyka compliance
  • Posiadasz wiedzę na najwyższym poziomie
  • Szkolili Cię wybitni eksperci
  • Należysz do grona oficerów compliance  z wiodących polskich przedsiębiorstw, którzy także posiadają certyfikat ACO
  • Spełniasz wymogi do wzięcia udziału w kursie „Approved Compliance Expert (ACE)

Kurs ACO jest szkoleniem pierwszeg stopnia. Absolwenci kursu ACO mają możliwość pogłebienia swoich umięjętności i udowodnienia ich zdobywając certyfikat Approved Compliance Expert, oferowany przez Instytut Compliance.rejestracja