CERTYFIKATY

Szkolenia i certyfikaty

Do wykonywania zadań oficera compliance należy być odpowiednio przygotowanym. Interdyscyplinarność materii compliance oraz konieczność ciągłego dostosowywania się do zmian regulacyjnych oraz biznesowych wymagają od osób wykonujących ten zawód ustawicznego doskonalenia się – zgodnie z mottem: „Kto przestał stawać się lepszym, przestał być dobrym” (Philip Rosenthal).

Na polskim rynku ugruntowaną pozycję w zakresie szkoleń oficerów compliance posiada Instytut Compliance, który od lat organizuje z sukcesem treningi dla oficerów compliance, współpracując z uznanymi w kraju i za granicą ekspertami – naukowcami oraz praktykami compliance. Wydawane przez Instytut certyfikaty cieszą się renomą i świadczą o uzyskaniu określonej poziomem danego certyfikatu wiedzy i umiejętności.

Adresowana do oficerów compliance oraz osób chcących podjąć ten zawód oferta szkoleniowa Instytutu Compliance jest całościowa, dostosowana do zróżnicowanych potrzeb i obejmuje dwa stopnie kształcenia:

struktura

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia w ramach kursów certyfikujących prowadzone są przez wybitnych ekspertów. Naszą dewizą jest: wiedza i umiejętności z pierwszej ręki – praktyków i naukowców – mieszanka niezbędna, aby w całości przekazać tajniki interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności zarządzania systemami compliance.

Zapraszamy do wyboru kursów oraz rejestracji na stronach Instytutu Compliance.