KOMPETENCJE

Kompetencje

Oficer compliance to wbrew dość powszechnej opinii nie tylko prawnik! Materia compliance jest materią interdyscyplinarną, a oficer compliance oprócz wiedzy prawniczej musi również posiadać wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem, podstaw psychologii, nauk o komunikacji, a także filozofii. Bardzo ważna jest również znajomości specyfiki działania przedsiębiorstwa, w którym pracuje.

Niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie są więc odpowiednia wiedza i umiejętności. Wiedza dotyczy tzw. zagadnień twardych, a więc wskazanych kwestii prawnych, ekonomicznych, czy dot. nauk społecznych. Konieczne jest również posiadanie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, czy przywódczych. Wymagania stawiane oficerowi compliance są więc różnorodne i rozbudowane. W przypadku większych organizacji, w których działy compliance liczą wielu pracowników, możliwa jest ich specjalizacja, w przypadku mniejszych organizacji nastąpić musi siłą rzeczy kumulacja wskazanych cech i umiejętności w jednej osobie, co stanowi nie lada wyzwanie.