PROFIL

Profil

Oficer compliance musi być w swoim działaniu niezależny, wzbudzać zaufanie załogi przedsiębiorstwa, dysponować odpowiednim zapleczem organizacyjnym niezbędnym do realizacji funkcji compliance. Na naszych oczach kształtuje się nowy zawód, zawód oficera compliance, który ze względu na zarobki i pozycję w przedsiębiorstwie zyskuje coraz większe zainteresowanie ze strony osób chcących podjąć nowe wyzwanie zawodowe.

Materia compliance ma ze swej istoty charakter interdyscyplinarny. Tak jak różnorodne są wyzwania codziennej pracy oficera compliance, tak wszechstronny musi być sam oficer compliance. Jest to zawód dla osób ambitnych, pracowitych i gotowych do ustawicznego podnoszenia swoich umiejętności.