NOWY ZAWÓD

Oficer compliance – nowy zawód!

W ostatnim czasie coraz więcej przedsiębiorstw i innych organizacji wprowadza u siebie systemy zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems, w skrócie CMS). Chodzi tutaj o zintegrowane w struktury i procesy organizacji systemy, których celem jest przeciwdziałanie naruszeniom prawa powszechnie obowiązującego i dobrowolnie przyjmowanym standardom przez pracowników danej organizacji. Dzięki CMS dochodzić może do wykrywania w przedsiębiorstwie nieprawidłowości, przykładowo poprzez mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing), dla wyjaśnienia nieprawidłowości prowadzone mogą być dochodzenia wewnętrzne, a także podejmowane działania mające na celu sankcjonowanie wykrytych nieprawidłowości.

W niektórych branżach posiadanie CMS jest obowiązkiem prawnym (sektory regulowane usług finansowych i ubezpieczeniowych) lub powszechną praktyką wymaganą przez specyfikę rynku (sektor farmaceutyczny). Ponadto systemy zarządzania compliance stanowią w przedsiębiorstwach skuteczny instrument walki z nieprawidłowościami, np. korupcyjnymi czy kartelowymi. Szczególnie istotne jest wprowadzenie do obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zalecenia realizacji w spółkach publicznych funkcji compliance. Jako wyraz ogólnoświatowej tendencji przyjęta została pod koniec 2014 r. norma ISO 19600 dotycząca systemów zarządzania compliance.

Zadanie przygotowania, wdrożenia oraz bieżącego nadzorowania działania systemu zarządzania compliance powierzone jest w przedsiębiorstwie oficerowi compliance. Nazwa stanowiska może być różnorodna: oficer compliance, compliance officer, compliance manager, pracownik departamentu zgodności, specjalista ds. compliance, chief compliance officer, oficer zgodności – decydujący jest jednak zakres obowiązków: rozpoznanie ryzyk compliance, stworzenie na tej podstawie dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa systemu zarządzania compliance, a także zapewnienie skuteczności działania takiego systemu oraz jego ciągłej optymalizacji.